Informacioni

ENP LAW BOUTIQUE

 

An air of exclusivity

Eleni Papanikolaou Avokate e Katerinit me përvojë në Ligjin e të Huajve, Ligjin e Emigracionit dhe Ligjin e Shtetësisë, merr përsipër:

  • Dorëzimin e kërkesave për lëshim ose rinovim të lejes së qëndrimit (leje qëndrimi për punë, leje qëndrimi për veprimtari ekonomike të pavarur, leje qëndrimi për arsye të veçanta, leje qëndrimi për arsye të jashtëzakonshme, leje qëndrimi për bashkim familjar)
  • Dorëzimin e kërkesave për dhënien e shtetësisë greke
  • Dorëzimin e kërkesave për ftesë të të huajve për punë
  • Pajisjen me leje hyrjeje (VIZA)
  • Dorëzimin e kërkesave për çregjistrim, anullim apo pezullim të vendimeve për deportim gjyqësor apo administrativ të të huajve, si dhe pezullim i vendimeve që refuzojnë pajisjen me leje qëndrimi apo rinivimin e saj.
  • Mbrojtjen e të huajve në rast kundërshtimesh për heqjen e paraburgimit të tyre të përkohshëm në komisariatet e policisë.

 

 

Εγγραφείτε με το email σας για ενημερωτικά δελτία