Rreth Nesh

ENP LAW BOUTIQUE

 

An air of exclusivity

 

RRETH NESH

Lëshim VIZE emigrimi dhe VIZE jo-emigrimi për Mbretërinë e Bashkuar nga një avokat përgjegjës.

Qëllimi i udhëtimit tuaj të planifikuar, por edhe faktorë të tjerë do të përcaktojnë llojin e vizës që kërkohet në bazë të ligjit të emigracionit të Mbretërisë së Bashkuar.

Si aplikant, ju duhet të provoni që përmbushni të gjitha kushtet për të marrë vizën e kategorisë për të cilën po bëni kërkesën.

Zyra jonë e avokatisë është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të pajisjes me vizë të personave që dëshirojnë të hyjnë në Mbretërinë e Bashkuar për një periudhë kohore të caktuar si edhe personave që dëshirojnë të marrin qëndrim me kohë të pacaktuar apo të përhershëm në Mbretërinë e Bashkuar.

 

Për informacion telefononi në:

elenipnk@enplaw.gr

+306974671276

 

 

Εγγραφείτε με το email σας για ενημερωτικά δελτία